Ultraljudsbehandling

Trots att man i allmänhet anser att ultraljud är en strikt medicinsk behandling, är tekniken effektiv när det gäller att uppnå en betydande icke-invasiv lifting och en uppstramning av huden, genom att behandla ytliga muskler och senhinnor (SMAS).

Detta är en behandling som framför allt verkar framgångsrikt på slapp hud i ansiktet och på halsen, slätar ut rynkorna och ger ett snyggare dekolletage. De som passar bäst för den här behandlingen har lindrig till måttlig förslappning av huden. Fördelen med denna icke-kirurgiska behandling är att de flesta patienter genast kan återgå till sina vardagliga aktiviteter.

Möjliga biverkningar av behandlingen omfattar tillfälliga blåmärken, övergående erytem och ödem. Den fulla effekten visar sig oftast inte förrän efter tre till sex månader efter avslutad behandling. En behandling räcker vanligtvis, men vissa patienter kräver tre eller flera för att uppnå sitt mål.