Bukplastik

Bukplastik, den tekniska termen för det engelska uttrycket tummy tuck, används för att avlägsna överflödigt skinn och fett, återställa den försvagade eller skadade bukväggen och bukmuskulaturen, samt att skapa ett slätare och spänstigare utseende. Detta är inte ett alternativ till viktnedgång, diet och träning, och extrema viktuppgångar eller -nedgångar efter ett kirurgiskt ingrepp leder till att buken återgår till sitt ursprungliga tillstånd. Det finns två alternativa kirurgiska metoder: full bukplastik och partiell bukplastik eller minibukplastik, och beror på vilka resultat patienten önskar få.

Det här en-till fem-timmars-ingreppet görs på sjukhus, under narkos och patienten kan behöva stanna över natten. Riskerna omfattar blodpropp, infektioner och komplikationer om patienten har cirkulationsproblem, diabetes, hjärt-lungsjukdom eller leversjukdom. Man kan förvänta sig ärrbildning, men läkaren kommer att rekommendera vissa krämer och salvor. Det ta flera månader för patienten att återgå till sitt normala liv.