Näsplastik

Näsplastik är en av de mest populära kosmetiska behandlingarna och kan antingen användas för att uppnå ett önskat kosmetiskt utseende, eller för att lösa strukturella problem och åtgärda näsfrakturer. Ingreppet görs i allmänhet inom öppenvård under narkos.
Kirurgen placerar ofta tunna plastskenor i näshålan efter ingreppet, och tar bort dem efter fem till sex dagar.

Avlägsnandet orsakar ett lätt obehag men varar bara några sekunder. Vissa patienter upplever en lindrig till måttlig smärta direkt efter ingreppet. Mer sällan förekommer kraftig smärta som då behandlas med narkotiska läkemedel. Svullnad kan förekomma.