PRP

Blodplättrik plasma eller PRP (Platelet-Rich Plasma) är en injektionsbehandling där man använder det egna blodet som centrifugerats för att extrahera blodplättarna. Den används som ett kliniskt verktyg i en rad medicinska behandlingar, men även i kosmetiska procedurer inom plastikkirurgin för att öka läkningen i vävnaderna och främja hårtillväxt.

PRP går till så här: man tar blod från patienten som ska behandlas, och placerar det i en centrifug eller annat roterande verktyg, där blodplättarna separeras från andra blodkomponenter. Det slutliga innehållet injiceras åter i patienten inom det område som ska behandlas. Den främsta indikationen för PRP inom dermatologi är manligt håravfall (androgen alopeci), sårläkning och hudföryngring. Det finns många olika sätt att bereda PRP, men principen går ut på att koncentrera blodplättar till 3–5 gånger de fysiologiska nivåerna, och sedan injicera koncentratet i den vävnad man önskar behandla.