Mesoterapi

Mesoterapi är en icke-kirurgisk, kosmetisk teknik som består av multipla injektioner innehållande växtextrakt, vitaminer, och både farmaceutiska och homeopatiska läkemedel. Den används främst för att eliminera överflödigt fett och celluliter, och för att föryngra huden och göra den spänstigare.

Den utvecklades i Frankrike på 1950-talet och användes ursprungligen för att behandla kärl- och infektionssjukdomar, förbättra cirkulationen och ge smärtlindring. Idag används den främst vid målinriktad viktminskning (i synnerhet runt lår, armar och mage), allmän viktminskning och eliminering av celluliter. Det anses vara ett icke-kirurgiskt alternativ till fettsugning. Teorin bakom mesoterapi går ut på att genom att injicera det ordinerade läkemedlet i det lager som består av bindväv och fett i underhuden (mesodermis) få det underliggande fettlagret att smälta. När fettet har smält elimineras det på naturlig väg ur kroppen.

Injektionerna i samband med mesoterapi kan orsaka irritation som t.ex. tillfällig sveda och ömhet, illamående och missfärgning. Blåmärken, svullnad och små plitor på injektionsstället kan uppstå, men går över inom några veckor. Mesoterapi bör inte användas på gravida kvinnor, på patienter med hjärtproblem, vid samtidig behandling med blodförtunnande läkemedel eller behandling mot diabetes, cancer eller andra allvarliga sjukdomstillstånd. Patienter kan uppleva goda resultat efter en behandling, men de flesta behöver fem till femton behandlingar.

Mesoterapi visar lovande resultat vid avlägsnande av fett och celluliter, även om säkerheten och effektiviteten ännu inte har bevisats vetenskapligt. Eftersom inte alla läkare använder sig av standardsammansättningar kan läkemedlet som injiceras variera.