Fettsugning

Fettsugning är en kirurgisk teknik som utförs för att ta bort besvärligt kroppsfett, i synnerhet runt höfter, mage, lår och stuss. Den tar dock inte bort celluliter. Fettsugning kan utföras på en läkarpraktik eller en kirurgisk klinik. Man bör dock kontrollera att vårdenheten är godkänd för ändamålet, och att ingreppet utförs enligt professionella standarder och att säkerheten garanteras för bästa resultat.

Återhämtningsperioden beror på vilken typ av fettsugning som används, och svullnad, blåmärken och ömhet kan förväntas uppstå under flera veckor. I allmänhet kan patienterna återgå till arbetet inom några dagar och återuppta sina vanliga aktiviteter efter två veckor.

En möjlig allvarlig risk vid fettsugning är en djup ventrombos, medan andra allmänna risker omfattar streptokock- eller stafylokockinfektioner, vätskeretention, skador på nerver, blodkärl och lungor, känselbortfall med mera.