Fettfrysning

Fettfrysning är en medicinsk behandling som används för att förstöra fettceller med hjälp av frysning. Den funktionella principen går ut på att kontrollerat använda frysning inom temperaturintervallet +5 to till −5 °C för en icke-invasiv, lokal minskning av fettdepåer i syfte att omforma kroppskonturen. Graden av exponering för frysning orsakar apoptos (celldöd) av subkutan fettvävnad utan synliga skador på överliggande hud.

Baserat på antagandet att fettceller lättare skadas av frysning än vad hudceller gör, har man utvecklat fettfrysning för att anbringa låga temperaturer på vävnader via termisk ledning. För att undvika frostskador fastställs en specifik temperaturnivå och exponeringstid som t.ex. 60 minuter vid −5 °C.

Som medicinsk behandling är fettfrysning ett icke-kirurgiskt alternativ till fettsugning. Etymologiskt kommer termen cryolipolysis (fettfrysning) från grekiskans kryo som betyder kall, lipo som betyder fett och lysis som betyder upplösning. I Europa och USA används specialtillverkade fettfrysningsmaskiner på skönhetskliniker och spaanläggningar, bland annat av märket CoolSculpting.
Fettfrysning används för att avlägsna vissa områden med kroppsfett som ligger precis under huden i syfte att omforma kroppskonturen. Metoden verkar främst vara lämplig på begränsade och diskreta fettansamlingar. Enligt en undersökning som gjordes 2015 visar metoden på lovande resultat – en genomsnittlig fettminskning på ca 20 procent.

Övergående lokal hudrodnad, blåmärken och domningar i huden är vanliga biverkningar av behandlingen och förväntas gå över. Vanligtvis försvinner känselbortfall inom en månad. Effekten på perifera nerver har undersökts och visade inte på permanenta skador. Inga allvarliga långsiktiga biverkningar upptäcktes under uppföljning efter sex månader.