Injektion av botulinumtoxin (Botox)

Injektioner med botulinumtoxin har blivit en populär behandling av rynkor och synliga effekter av åldrande, inklusive skrattrynkor, små fördjupningar, rynkor i pannan, på näsan, runt munnen och på halsen. Rynkor som orsakats av solexponering svarar oftast inte på Botox. Botox har även godkänts av den amerikanska myndigheten FDA (Food & Drug Administration) för att behandla kronisk migrän, muskelstelhet och ögonmuskelsjukdomar.

Injektioner med botulinumtoxin blockerar signalerna mellan nerver och muskler. Efter en injektion kan muskeln inte längre dra ihop sig kraftigt vilket gör att rynkorna slätas ut. Synliga resultat kan i allmänhet uppstå inom 72 timmar. Det är viktigt att notera att Botox inte fyller ut befintliga rynkor utan istället får musklerna som framkallar rynkorna att slappna av.

De vanligaste biverkningarna av Botox omfattar huvudvärk, blåmärken och tillfälligt hängande ögonlock. Andra risker är illamående, tillfällig smärta, hudrodnad och förslappning av ansiktsmusklerna. Om botulinumtoxinet sprids till andra områden än där det injicerades kan det orsaka allvarlig andningspåverkan och sväljproblem, och potentiellt leda till dödsfall.

Även om behandlingen är tillfällig (den varar normalt i tre till fyra månader), kan den utföras snabbt och kräver inte någon återhämtningstid, vilket gör den lämpligare och mindre smärtsam än andra procedurer. Det är dock viktigt att notera att Botox kräver regelbundet underhåll, och att det är viktigt att hitta en erfaren läkare som kan ge injektionerna, med tanke på riskerna.