Kriolipoliza

Kriolipoliza jest zabiegiem medycznym usuwającym komórki tłuszczowe poprzez ich schładzanie. Procedura polega na kontrolowanym zastosowaniu niskiej temperatury z zakresu od +5 to −5 °C, którego celem jest nieinwazyjne, lokalne zredukowanie ilości tłuszczu w celu poprawy sylwetki pacjenta. Skutkiem schładzania jest apoptoza (śmierć komórek) podskórnej tkanki tłuszczowej, bez żadnych widocznych uszkodzeń położonej wyżej skóry.

Metoda bazuje na fakcie, że komórki tłuszczowe łatwiej ulegają uszkodzeniu wskutek odziaływania niskich temperatur niż komórki skóry. W ramach kriolipolizy tkanki zostają schłodzone dzięki zjawisku przewodnictwa cieplnego. Aby uniknąć odmrożeń, stosuje się dokładnie dobrane temperatury i czasy ekspozycji, na przykład −5 °C przez 60 minut.

Z medycznego punktu widzenia kriolipoliza jest niechirurgiczną alternatywą dla liposukcji. Etymologiczne termin kriolipoliza (zamrażanie tłuszczu) pochodzi od greckich wyrazów cryo (zimno), lipo (tłuszcz) oraz lysis (rozpad). W Europie i USA w klinikach estetycznych i ośrodkach spa stosuje się specjalne aparaty do kriolipolizy, jedną z marek jest CoolSculpting.

Kriolipoliza pozwala usuwać znajdujący się tuż pod skórą tłuszcz z niektórych obszarów ciała w celu kształtowania sylwetki pacjenta. Metoda ta wydaje się najlepiej sprawdzać w eliminowaniu nieznacznych otłuszczeń.

Najczęstszymi efektami ubocznymi są przejściowe miejscowe zaczerwienienie, zasinienie i drętwienie skóry, które jednak dość szybko ustają. Zazwyczaj zaburzenia czucia zanikają po miesiącu. Badano wpływ zabiegu na nerwy obwodowe, jednak nie wykazano żadnego trwałego szkodliwego działania. Podczas trwającej sześć miesięcy obserwacji nie odnotowano żadnych poważnych działań niepożądanych.